Water=Groen: Stichting Toetssteen en Wilde Ganzen samen in actie voor water!

Schoon drinkwater heeft voor de Stichting Toetssteen een hoge prioriteit. Het is belangrijk voor de lokale bevolking dat ze kunnen beschikken over schoon water voor hun families en vee en het is essentieel om meerdere malen per jaar te kunnen oogsten. Zodra de mensen een goede woning hebben, willen we ze helpen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Daarvoor zijn waterbronnen en waterreservoirs nodig. Waterbronnen zorgen voor schoon drinkwater en waterreservoirs verdubbelen de oogstopbrengst. Zie de film impact van water.

Met een waterbron van € 200,– / € 250,– maakt u meerdere gezinnen blij!
Direct doneren via iDeal >

 Voldoende en schoon drinkwater ligt aan de basis van een goede…
Voldoende en schoon drinkwater ligt aan de basis van een goede gezondheid.
Een opgeleverd water reservoir.
Een opgeleverd water reservoir.
Installatie van de 280 water bronnen in 2015!
Installatie van de 280 water bronnen in 2015!
Een nieuw reservoir in aanbouw.
Een nieuw reservoir in aanbouw.

Eerste deel Water=Groen project is opgeleverd door Tabitha.

Met de eerste deel betaling voor de bouw van 400 waterputten zijn 280 water bronnen gerealiseerd: 235 familie waterputten, 20 veld bronnen en 25 water reservoirs, in 11 verschillende regio's.  Kijk voor alle foto's op facebook.

Janne Ritskes responded:
Tabitha families will be very glad and grateful to know that they can have wells thus allowing them to raise more animals, plant more vegetables, use for their daily needs, generate more income to save more and achieve their dreams and become self sustainable.

Wist U dat : Nu 770 families blij zijn met een waterbron. U dus 6.160 Cambodjanen het vooruitzicht bied op een toekomst met kansen. 
Dit veel hoop en vertrouwen geeft op een beter bestaan.

Waterreservoirs verdubbelen de oogstopbrengst

Stichting Toetsseen en Wilde Ganzen realiseren samen waterreservoirs

Samen met Wilde Ganzen heeft Stichting Toetssteen eind 2014 en 2015 totaal $ 47.812  opgehaald ten behoeve van waterbronnen en -reservoirs. Bij de actie heeft Wilde Ganzen elke door Stichting Toetssteen opgehaalde dollar met 55% verhoogd waardoor dit prachtige bedrag bereikt werd. Inmiddels zijn al bijna 500 waterreservoirs gerealiseerd. Kijk op de Facebook-pagina van Stichting Toetssteen voor het foto-album met de laatste waterreservoirs.

Help meerdere gezinnen uit de put en doneer € 200,– (waterbron) of € 250,– (waterreservoir) t.n.v. Stichting Toetssteen o.v.v. ‘water’: IBAN: NL61RABO0158588428 - BIC: RABONL2U

U kunt ook direct doneren via iDeal >

Agnes van Ardenne (voorzitter Productschap Tuinbouw)

‘Dat water van levensbelang is, weten we allemaal. Niet alleen als drinkwater, maar ook om duurzaam voedsel te verbouwen. Met de groei van de steden neemt ook in Cambodja de vraag naar voedsel toe. In het waterrijke buitengebied is voldoende water beschikbaar, maar waar het op aan komt is gericht verbruik van water voor de gewassen. Teveel water kan de oogst vernietigen, evenals te weinig water. Na jarenlange hulp aan Cambodja met het bouwen van huizen wil de Stichting Toetssteen nu de verbinding leggen met voedsel en water. De Nederlandse kennis over het vergroenen van voedselproductie met een blijvend vruchtbare bodem kan daarbij uitstekend benut worden. Zo helpen we de Cambodjanen zichzelf te helpen. Mooier kan niet! Voor een duurzame toekomst.’

Donatie Rabo Share4More

We zijn enorm blij met de eenmalige bijdrage van 15.000 euro door de Rabobank Foundation via Share4More. Dit geeft onze actie Water=Groen een vliegende start.

Rabo Share4more: Het goede doel van Rabobank medewerkers
De medewerkers van de Rabobank hebben hun eigen fonds, Rabo Share4More. Dit fonds maakt formeel deel uit van de Rabobank Foundation, maar heeft een eigen medewerkers adviescommissie en toekenningsbeleid. Via Share4More kunnen (oud)medewerkers van de Rabobank kleinschalige projecten steunen op het gebied van educatie en watervoorziening. Deze thema’s sluiten mooi aan bij het werk van Rabobank Foundation, dat vooral gericht is op economische ontwikkeling. Het medewerkersfonds is ook actief in dezelfde landen als de Foundation. Hierdoor kunnen beide fondsen elkaar versterken.

Veilig drinkwater is ook één van de Milleniumdoelen

Voldoende en schoon drinkwater ligt aan de basis van een goede gezondheid. Wereldwijd hebben bijna een miljard mensen niet genoeg schoon drinkwater tot hun beschikking. Dit zorgt voor ernstige gezondheidsproblemen, zoals uitdroging en infecties. Ook moeten miljoenen mensen het nog altijd stellen zonder sanitaire voorzieningen. In het zevende millenniumdoel is daarom vastgelegd dat het percentage mensen zonder toegang tot veilig drinkwater én sanitaire voorzieningen in 2015 gehalveerd moet zijn ten opzichte van 1990.
site/cms BY TWEED.NL pprzz® website

sitemap Stichting Toetssteen

kernwoorden

Stichting Toetssteen
steentje bijdragen
ANBI-erkend
Cambodja
huizen bouwen voor de allerarmsten
Janne Ritskes
Annette Fuller Weimar
Giulio Tomaello
Cor Hoogeveen
Raimon Veen
Marcel Straver
draaiboek huizen bouwen
waterreservoirs
ziekenhuis
Nokor Tep Hospital for Women
Janne’s blog
 
Deze website wordt onderhouden met cms pprzz® een product van ontwerpbureau TWEED in Vinkeveen