Water=Groen: Stichting Toetssteen en Wilde Ganzen samen in actie voor water!

Schoon drinkwater heeft voor de Stichting Toetssteen een hoge prioriteit. Het is belangrijk voor de lokale bevolking dat ze kunnen beschikken over schoon water voor hun families en vee en het is essentieel om meerdere malen per jaar te kunnen oogsten. Zodra de mensen een goede woning hebben, willen we ze helpen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Daarvoor zijn waterbronnen en waterreservoirs nodig. Waterbronnen zorgen voor schoon drinkwater en waterreservoirs verdubbelen de oogstopbrengst. Zie de film impact van water.

Met een waterbron van € 200,– / € 250,– maakt u meerdere gezinnen blij!
Direct doneren via iDeal >

In 2017 is een nieuw projectplan uitgewerkt met steun van Wilde Ganzen om extra waterreservoirs te realiseren. De opslag van het regenwater in de herfst is noodzakelijk om in de zomer de akkers te bevloeien en gedurende de tussenliggende periode is de vis in het basin een waardevolle voedselbron. 

Nu de water overvloed in september weer heeft plaatsgevonden en U al veelvuldig gedoneerd heeft aan onze WATER projecten kunnen we nu al 40.000 euro  en de bijdrage van 20.000 euro van Wilde Ganzen overmaken aan Tabitha om weer waterputten en reservoirs te bouwen.

Wij zijn benieuwd naar de plaatsing in 2018 !! Een opgeleverd water reservoir.
Een opgeleverd water reservoir.
Installatie van 126 water bronnen in 2016!
Installatie van 126 water bronnen in 2016!
Een nieuw reservoir in aanbouw.
Een nieuw reservoir in aanbouw.

Het Water=Groen project is opgeleverd door Tabitha.

Met het water is groen project zijn 400 waterputten gerealiseerd in 2015 en 2016: 355 familie waterputten, 20 veld bronnen en 25 water reservoirs, in 11 verschillende regio's.  Kijk voor alle foto's op facebook.

Wist U dat : Nu 1100 families blij zijn met een waterbron. U dus 8.800 Cambodjanen het vooruitzicht bied op een toekomst met kansen. 

Dit veel hoop en vertrouwen geeft op een beter bestaan.

Waterreservoirs verdubbelen de oogstopbrengst

Stichting Toetsseen en Wilde Ganzen realiseren samen waterreservoirs

Samen met Wilde Ganzen heeft Stichting Toetssteen eind 2017 totaal $ 87756  opgehaald ten behoeve van waterbronnen en -reservoirs. Bij de actie heeft Wilde Ganzen elke door Stichting Toetssteen opgehaalde dollar met 55% verhoogd waardoor dit prachtige bedrag bereikt werd. Inmiddels zijn al bijna 500 waterreservoirs gerealiseerd. Kijk op de Facebook-pagina van Stichting Toetssteen voor het foto-album met de laatste waterreservoirs.

Help meerdere gezinnen uit de put en doneer € 200,– (waterbron) of € 250,– (waterreservoir) t.n.v. Stichting Toetssteen o.v.v. ‘water’: IBAN: NL61RABO0158588428 - BIC: RABONL2U

U kunt ook direct doneren via iDeal >

Agnes van Ardenne (voorzitter Productschap Tuinbouw)

‘Dat water van levensbelang is, weten we allemaal. Niet alleen als drinkwater, maar ook om duurzaam voedsel te verbouwen. Met de groei van de steden neemt ook in Cambodja de vraag naar voedsel toe. In het waterrijke buitengebied is voldoende water beschikbaar, maar waar het op aan komt is gericht verbruik van water voor de gewassen. Teveel water kan de oogst vernietigen, evenals te weinig water. Na jarenlange hulp aan Cambodja met het bouwen van huizen wil de Stichting Toetssteen nu de verbinding leggen met voedsel en water. De Nederlandse kennis over het vergroenen van voedselproductie met een blijvend vruchtbare bodem kan daarbij uitstekend benut worden. Zo helpen we de Cambodjanen zichzelf te helpen. Mooier kan niet! Voor een duurzame toekomst.’
site/cms BY TWEED.NL pprzz® website

sitemap Stichting Toetssteen

kernwoorden

Stichting Toetssteen
steentje bijdragen
ANBI-erkend
Cambodja
huizen bouwen voor de allerarmsten
Janne Ritskes
Annette Fuller Weimar
Giulio Tomaello
Cor Hoogeveen
Raimon Veen
Marcel Straver
draaiboek huizen bouwen
waterreservoirs
ziekenhuis
Nokor Tep Hospital for Women
Janne’s blog
 
Deze website wordt onderhouden met cms pprzz® een product van ontwerpbureau TWEED in Vinkeveen