vooruitgang door kennis te delen

Kennis inzetten voor boeren in Ghana’ (en inzet voor Cambodja)

Anne-Marie Rops (Overgenomen van het blad Mijn LTO Noord)

Henk van Renselaar (51), akkerbouwer in Lelystad, zet zijn landbouwkundige kennis in voor boeren in Ghana en Cambodja. ‘Het geeft mij veel voldoening om iets voor een ander te kunnen betekenen’, zegt van Renselaar.

Advies geven over de teelt van maïs in Ghana. Een opiniestuk schrijven over het belang van water van goede kwaliteit in Cambodja. Henk van Renselaar had het vijf jaar geleden niet kunnen bedenken, maar tegenwoordig behoren deze activiteiten tot zijn ‘dagelijks’ werk. De akkerbouwer uit Flevoland is sinds vijf jaar als adviseur nauw betrokken bij kleinschalige projecten voor boeren in Ghana en Cambodja. ‘Het is voor het grootste deel praktische hulp, direct gericht op boeren in deze derdewereldlanden’, legt Van Renselaar uit. ‘Heel rechtstreeks, je weet voor wie je het doet.’

Van Renselaar heeft met zijn vrouw Ineke een, zoals hij zelf zegt, ‘goedlopend akkerbouwbedrijf’. In een man/vrouw maatschap wordt op 120 hectare consumptieaardappelen, bieten, zaaiuien en wintertarwe geteeld. ‘We werken veel met de buren samen, in arbeid en machines’, zegt Van Renselaar.

De vier kinderen van Henk en Ineke van Renselaar, in de leeftijd van 18 tot 28 jaar, werken niet mee in het bedrijf. Van de drie zoons heeft één interesse in het bedrijf, net als hun dochter van 18 jaar die op de HAS zit. Van Renselaar: ‘We hebben twee potentiële bedrijfsopvolgers, maar voorlopig hoeven zij niet thuis te komen werken.’

Ruim vijf jaar geleden constateerde Van Renselaar, die het bedrijf na overname van zijn schoonouders in 1998 uitbouwde van 60 naar 120 hectare, dat hij niet meer de voldoening had in zijn bedrijf die hij eerder wel had. ‘Je bent echt bezig op je eigen stukje als akkerbouwer’, blikt hij terug. ‘Ik ben dankbaar dat het thuis goed loopt op het bedrijf, maar ik had het gevoel dat ik ook nog wat voor een ander zou kunnen betekenen. Zou mijn bedrijfsmatige kennis specifiek genoeg zijn om een ander daarmee te kunnen helpen?’

 

Stichting Toetssteen

De akkerbouwer oriënteerde zich op Agriterra, maar kwam intussen via de Vrijgemaakt Gereformeerde kerk in Dronten in contact met een ondernemer in de bouw die precies hetzelfde gevoel had. Deze ondernemer, Cor Hoogeveen, richtte vijf jaar geleden samen met een collega-ondernemer de Stichting Toetssteen op. De stichting bouwt huizen in het armste deel van Cambodja, waar veel overstromingen voorkomen en veel mensen dakloos zijn. Van Renselaar werd gevraagd of hij iets kon betekenen voor het onderwerp ‘water’. Het regent veel in Cambodja, maar met de kwaliteit ervan zijn problemen. ‘Waterbronnen slaan is van groot belang voor de landbouw, voor betere oogsten daar’, aldus Van Renselaar. ‘Mijn rol is om hierover te adviseren, maar ook zorgdragen voor een stuk pr voor deze stichting en het werven van fondsen.’

Een nieuw ‘project’, in de vorm van hulp bij het opzetten van kippenbedrijven in Ghana, diende zich ruim twee jaar geleden aan. Ook weer via de kerk kwam Van Renselaar in contact met een Ghanees,  Emmanuel Banmarigu, die een cursus veehouderij volgde aan de HAS in Dronten. Met een goede kennis, kippenboer Klaas Jan Salomons en een onderzoeker van Wageningen UR, Jan ten Napel, die in dezelfde kerk komt, bedacht Van Renselaar een plan om Emmanuel te ondersteunen. Idee was om via een soort microkrediet geld mee te geven, waarmee hij een kippenbedrijf kon starten. ‘Want er is veel behoefte aan dierlijke eiwitten in Ghana’, aldus Van Renselaar.

Met nog twee andere ondernemers er bij werd de stichting Farming4food opgericht. Kippen houden en de eierproductie is één, maar ook het voer voor de kippen verbouwen (mais) hoort daar bij. ‘En daar komt dan weer het stukje landbouwkundige kennis bij kijken waar ik iets in kan betekenen’, legt Van Renselaar uit.

Samen met de anderen van Farming4Food wordt Emmanuel intensief ondersteund bij zijn kippenbedrijf waar hij inmiddels 1.000 kippen houdt. Salomons bezocht het kippenbedrijf inmiddels twee keer. Via Facebook, Messenger en WhatsApp is er veel contact. Emmanuel stuurt veel foto’s, zodat de mensen van de stichting een beeld krijgen van hoe hij werkt. ‘Het is geweldig dat je hem via de sociale media kunt ondersteunen’, aldus de enthousiaste akkerbouwer.

 

Voeten in de grond

2014, het eerste jaar van de maisteelt, ging echter niet zoals Van Renselaar had gehoopt. ‘Ik adviseerde Emmanuel,  maar toen kreeg ik terug: ‘You are farming the Dutch way!’. De omstandigheden zijn daar zo anders, de grond, grondbewerking en bemesting is anders. Er groeide wel mais, maar het was geen topopbrengst. Om goed te kunnen adviseren, moet je met de voeten in de grond staan. Daarom gaan we met een clubje komende winter naar Ghana toe. Daar kijk ik enorm naar uit.’

Hij ziet veel mogelijkheden om de mensen in Ghana verder te helpen. ‘De lokale productie stimuleren, waardoor lokale mensen gewassen gaan telen, distribueren, daar help je veel mensen mee aan het werk.’ Daarbij vraagt en deelt Van Renselaar kennis aan mensen in zijn netwerk uit Mali, Malawi en Kenia. ‘Via facebook en ook via via leer ik steeds meer mensen kennen die met activiteiten bezig zijn met landbouwkundige projecten in derdewereldlanden. Heel inspirerend.’

Inmiddels ligt er een idee om een tweede project op te starten, voor een tweede kippenbedrijf. ‘Het wordt steeds leuker’, vindt Van Renselaar. ‘Ik krijg er energie van. En wat leuk is, het vergroot ook mijn drijfveer om met mijn eigen bedrijf bezig te zijn. Zo richt ik mij nu op efficiënter en ecologisch verantwoord ondernemen. Bijvoorbeeld door twee schuren van zonnepanelen te voorzien. Ja, ik heb meer lol in mijn eigen bedrijf omdat ik er dingen naast doe.’

 

 


Nieuweoogst26oktober.pdf pdf | 6392.6 KB

Het artikel zoals geplaatst in Mijn LTO Noord van 25 oktober 2014


Emmanuel Banmarigu houdt duizende kippen in zijn bedrijf in Ghana
Emmanuel Banmarigu houdt duizende kippen in zijn bedrijf in Ghana
De uitbreiding van de kippenfarm
De uitbreiding van de kippenfarm
Water geeft in Cambodja ook goede mogelijkheid voor een varkenshouder.
Water geeft in Cambodja ook goede mogelijkheid voor een varkenshouder.
Goede begeleiding en ondersteuning geeft grote veranderingen.
Goede begeleiding en ondersteuning geeft grote veranderingen.
Ook de wijze van telen bespaart water. Door folie verdampt er veel…
Ook de wijze van telen bespaart water. Door folie verdampt er veel minder water.
Zelfs met het bedekken van stro voorkom je te snel uitdrogen. Hier de…
Zelfs met het bedekken van stro voorkom je te snel uitdrogen. Hier de uien veld met de trotse eigenaar.site/cms BY TWEED.NL pprzz® website

sitemap Stichting Toetssteen

kernwoorden

Stichting Toetssteen
steentje bijdragen
ANBI-erkend
Cambodja
huizen bouwen voor de allerarmsten
Janne Ritskes
Annette Fuller Weimar
Giulio Tomaello
Cor Hoogeveen
Raimon Veen
Marcel Straver
draaiboek huizen bouwen
waterreservoirs
ziekenhuis
Nokor Tep Hospital for Women
Janne’s blog
 
Deze website wordt onderhouden met cms pprzz® een product van ontwerpbureau TWEED in Vinkeveen