De oprichters van Stichting Toetssteen

Op 26 november 2010 is de Stichting Toetssteen opgericht; een initiatief van Giulio Tomaello van Tomaello b.v. en Cor Hoogeveen van Eterno Minerals of the World b.v.

Na een periode van intensieve samenwerking ontstond het idee om onze persoonlijke opvattingen over het leveren van een maatschappelijke bijdrage ook in onze bedrijfsvoering verder gestalte te geven. En dit vervolgens met anderen binnen en buiten onze bedrijfstak te delen. Onze bedrijven zijn werkzaam in de bouwwereld en een gebrek aan goede communicatie in deze branche leidt tot hoge faalkosten en onnodige spanningen tussen partijen. Samenwerking op basis van wederzijds respect binnen onze keten van bedrijven kan er voor zorgen dat deze drastisch kunnen worden teruggebracht. Vanuit deze contacten kunnen waardevolle relaties ontstaan die branche overstijgend zijn. Door coördinatie van deze gelijkgestemden willen wij een netwerk van mensen en bedrijven laten ontstaan dat er naar streeft om gezamenlijk maatschappelijke projecten te realiseren.

Ons eerste maatschappelijke project is het bouwen van huizen in Cambodja, een land dat nog dagelijks zucht onder de desastreuze gevolgen van meerdere decennia vol oorlog en onrust. Vooral de allerarmsten hebben onze steun hard nodig. Giulio Tomaello kwam daar achter tijdens een familiebezoek aan het land in 2010. Toen is het idee ontstaan om daar iets aan te gaan doen. Samen met 17 deelnemers (relaties uit de bouwwereld) hebben we - na een aantal maanden van fondsenwerving - in 2011 in Cambodja de eerste serie huizen gebouwd. In 2011 zijn in totaal 100 huizen gebouwd, waarvan de eerste 10 door ons bouwteam de ‘Concrete Lions’. In februari 2012 heeft ons bouwteam ‘Rainbow Builders’ twintig huizen gebouwd en in de eerste helft van het jaar zullen er onder de vlag van Stichting Toetssteen 100 huizen zijn gebouwd en 50 grote waterputten voor 100 agrarische bedrijfjes (2-3 hectare).

 De initiatiefnemers en oprichters van Stichting Toetssteen: Giulio…
De initiatiefnemers en oprichters van Stichting Toetssteen: Giulio Tomaello en Cor Hoogeveen (foto: Guido Benschop).
Terrazzo vloeren en trappen Bestuurscentrum Rabobank te Utrecht.
Terrazzo vloeren en trappen Bestuurscentrum Rabobank te Utrecht.site/cms BY TWEED.NL pprzz® website

sitemap Stichting Toetssteen

kernwoorden

Stichting Toetssteen
steentje bijdragen
ANBI-erkend
Cambodja
huizen bouwen voor de allerarmsten
Janne Ritskes
Annette Fuller Weimar
Giulio Tomaello
Cor Hoogeveen
Raimon Veen
Marcel Straver
draaiboek huizen bouwen
waterreservoirs
ziekenhuis
Nokor Tep Hospital for Women
Janne’s blog
 
Deze website wordt onderhouden met cms pprzz® een product van ontwerpbureau TWEED in Vinkeveen