nieuwsbrief stichting toetssteen - juni 2011 - 100e woning opgeleverd!

Beste,

Vijf maanden geleden vertrokken we met ons bouwteam naar Cambodja om daar de eerste 10 woningen af te bouwen en deze over te dragen aan de lokale bevolking. We zijn er zeer trots op om u te kunnen laten weten dat dit weekend de 100e woning gereed zal zijn.

We hebben de afgelopen periode dus niet stil gezeten en het is de hoogste tijd om al onze donateurs te informeren over de stand van zaken. Op de terugkomdag van ons bouwteam op 21 mei jongstleden – waar we te gast waren bij Sylvia Karres in Hilversum – hebben we onze plannen voor de toekomst ontvouwd. We blijven ons richten op het bouwen van huizen, maar we willen ons ook meer gaan toeleggen op het aanleggen van waterreservoirs en het faciliteren bij de bouw van een ziekenhuisproject in Phnom Penh. Uitgangspunt blijft dat alle donaties voor de volle 100% bij de allerarmsten terecht komen.

Marcel Straver hield ‘zijn’ vernieuwde website www.stichtingtoetssteen.nl ten doop. Op de website vindt u alle informatie m.b.t. onze stichting en ons huizenbouw project in Cambodja. We hechten veel waarde aan openheid naar onze donateurs. U vindt daarom op de website de door onze accountant Raimon Veen opgestelde financiële jaarcijfers. Ook staan alle reeds gebouwde huizen in de rubriek ‘Huizen bouwen in Cambodja’ afzonderlijk met hun bewoners vermeld.

Op de bijzonder gezellige en zonovergoten middag is de professionele film van de Stichting Toetssteen getoond. De film is een geschenk van de cineasten Dirk Jan Verkuil en Lex Diederik. Op de homepage van de website treft u een button aan met een link naar de film. Deze is zeer binnenkort ook op Youtube terug te vinden.  

Eén van de hoogtepunten was het live videogesprek met Janne Ritskes van Tabitha in Phnom Penh. Via een Skype verbinding (en een groot scherm) lieten wij haar even meegenieten van onze bijeenkomst in haar geboorteland Nederland. Een aantal Vrienden van de Stichting Toetssteen maken het mogelijk dat zij in april 2012 voor een kort verblijf naar Nederland komt. We zullen u hier later verder over informeren.

De eerste 100 woningen zijn gebouwd en daarmee hebben we met elkaar heel veel mensen gelukkig gemaakt. Het bedrag op onze cheque van 100.000 dollar is nu volledig uitgekeerd. Wij gaan echter door met het bouwen van huizen en als u de komende maanden nog een steentje daartoe wilt bijdragen, zullen we dat bijzonder waarderen.

Wij wensen u een fijne zomervakantie toe!

Namens het bestuur van de Stichting Toetssteen,
Giulio Tomaello en Cor Hoogeveen

 

Draag ook uw steentje bij aan het realiseren van huizen voor de allerarmsten in Cambodja en sponsor een huisje voor € 750,–. Meebouwen kan ook (informeer naar de mogelijkheden!). U kunt ook andere bedragen doneren en daarbij aangeven of dit aan huizen, waterreservoirs of het ziekenhuis besteedt moet worden. Stichting Toetssteen is ANBI-erkend en uw giften zijn dus aftrekbaar voor de belasting. U vindt een online donatieformulier op de website van Stichting Toetssteen. U bent al donateur? Maak dan ook een ander enthousiast!

aanmelden nieuwsbrief