5e ‘Cambodja Update’ 18 april 2015

Beste,

Heeft u zich al aangemeld? Om de organisatie goed te laten verlopen willen wij u vragen zich vooraf aan te melden.

Op zaterdag 18 april a.s. tussen 11.00 en 14.00 uur vindt de 5e ‘Cambodja Update’ Samen aan de slag voor een duurzaam Cambodja. van de Stichting Toetssteen plaats. Jullie zijn allen van harte welkom vanaf 10.30 uur.


Locatie: Van Werven, Zuiderzeestraatweg 74, Oldebroek (www.vanwerven.nl)

De agenda van de bijeenkomst:
1.Opening door voorzitter Giulio Tomaello met het jaarverslag over 2014.
2.Gertjan van Tilburg vertelt over de belevenissen van het team  "De Beide Handjes" tijdens de Huizenbouwreis 2015. Annie van Tilburg zal het door haar gemaakte fotoboek presenteren.
3.Uitnodiging tot  deelname aan de 6e Huizenbouwreis 2016. Vermoedelijke reisdatum: 9 t/m 18 januari 2016.
4.Gastspreker Ewout Suithoff (ZOA –Hfd. Fondsenwerving en Voorlichting) vertelt ons over de rol die ZOA decennia lang in Cambodja heeft vervuld. Hij sluit verder aan op de werkzaamheden die NGO's nu doen.

"ZOA’s aanwezigheid in Cambodja vond haar oorsprong in de grote aantallen ontheemden en vluchtelingen die de burgeroorlog in de jaren zeventig, tachtig en negentig veroorzaakte. In 1999 keerde vrede en rust terug in het land en werd de terugkeer van vluchtelingen voltooid. Sindsdien is enorme vooruitgang geboekt in de richting van stabiliteit, vrede, bestuur en organisatieniveau. Ook is de toegang tot basisvoorzieningen enorm verbeterd. Dit heeft ZOA in 2010 tot de beslissing gebracht om het programma uit te faseren en verdere ontwikkeling over te laten aan andere organisaties. Hoe is dat proces verlopen en wat is er in 2015 nog zichtbaar van het werk dat ZOA met haar doelgroep heeft mogen doen?"


5.Pauze (± 12.30 uur): broodjeslunch met koffie/thee. 
6.Ton van der Giessen  (Alg. Dir. Fa. Van Werven, Voorzitter BRBS Recycling en oud deelnemer) over

"de brug die wij in Nederland kunnen slaan naar een duurzaam Cambodja. “Waarom bouw je een “thuis” in een land ver hiervandaan? Wat doet het met je als je zelf weer “thuis” bent."


7.Afsluiting (± 14.00 uur) door de voorzitter.

De kosten voor uw deelname bedragen 10 euro per persoon. Alle consumpties en broodjes zijn gratis. De kosten kunt u overmaken via Ideal of u kunt contant betalen bij binnenkomst.

 


klik hier op Betaling deelname VIA IDEAL

klik hier op AANMELDINGS FORMULIER

Of stuur een mail naar mariska@stichtingtoetssteen.nl

 
aanmelden nieuwsbrief