nieuwsbrief februari 2014

Beste,

De vierde huizenbouwreis van Stichting Toetssteen (van 10 t/m 20 januari 2014) was een groot succes. Mede dankzij uw gulle giften kunnen er weer vele huizen en waterbronnen en -reservoirs gerealiseerd worden. We hebben 20 huizen zelf gebouwd tijdens onze reis en eerdere huizen- en water-projecten geïnspecteerd. Ook hebben we weer een kijkje genomen op de bouwplaats waar de fundering werd gelegd van het vrouwenziekenhuis Nokor Tep.

 

Huizenbouwteam weer thuis - klus geklaard

Daar stonden we dan, voor de vierde keer op visite bij Janne Ritskes van Tabitha. Dit keer hadden we een cheque bij ons ter waarde van 70 huizen voor de armsten van Cambodja. Daarnaast konden we het prachtige resultaat melden van de water-actie i.s.m. Wilde Ganzen (zie het artikel hierover verderop in deze nieuwsbrief). Ook hebben we bij Janne een slinger van de actie Langlevejouwvrijedag! achtergelaten. Hopelijk kunnen we volgend jaar hier ook een substantieel bedrag ten gunste van het ziekenhuis aan toevoegen... Klik op de foto voor een video-impressie van de Huizenbouwreis.

De teller staat op ruim 250 huizen!

Dit jaar stonden de huizen die ‘De Draadnagels’ moesten bouwen wat verder uit elkaar en daardoor moest er regelmatig verkast worden en was er niet echt gelegenheid voor een centrale ceremonie waarbij alle huizen in één keer overgedragen konden worden. Dat werden dus allemaal korte ceremonietjes bij elk apart huis. Dat zijn ook heel wat foto-momentjes, maar het was het allemaal dubbel en dwars waard. Het Huizenbouwteam heeft weer twintig arme gezinnen blij gemaakt met een stevig huis op palen. De teller staat inmiddels op 253! Bekijk de twintig door De Draadnagels gebouwde huizen in het overzicht op de website. U ziet dan o.a. ook hoe de betreffende families voorheen woonden. Help ook een gezin en doneer een huis à € 750,–.

Water-actie ondersteund door Wilde Ganzen: al 200 reservoirs!

In samenwerking met Wilde Ganzen heeft Stichting Toetssteen in 2013 $ 82.000,– en in 2014 al $ 38.000,– opgehaald; in totaal $ 120.000,–! Inmiddels zijn al 200 waterreservoirs gerealiseerd. Je kunt ze allemaal bekijken in het foto-album op de Facebook-pagina van Stichting Toetssteen. En we willen doorgaan door met de water-actie. Want water kleurt alles groen, dat hebben we met eigen ogen kunnen zien! Help meerdere gezinnen vooruit met een waterbron à € 200,– of een waterreservoir à € 250,–.

Fundering voor vrouwenziekenhuis Nokor Tep is gelegd

Nog iets wat we tijdens de laatste Huizenbouwreis hebben mogen aanschouwen: de vorderingen bij de bouw van vrouwenziekenhuis Nokor Tep in Phnom Penh. Met Langlevejouwvrijedag! (een actie waar iedereen beter van wordt) ondersteunen wij dit prachtige initiatief van Janne Ritskes voor alle vrouwen van Cambodja. Rechtstreeks doneren hiervoor kan natuurlijk altijd, maar praat eens met je collega’s of je werkgever over de mogelijkheid om je overtollige vrije dagen in te leveren voor vrouwenziekenhuis Nokor Tep. Dat hoognodige ziekenhuis moet er komen! De fundering is nu gelegd, maar voor de rest van de bouw is nog veel geld nodig. Elk bedrag is welkom.

Geef ook - Uw gift komt goed terecht!

Telkens als we in Cambodja zijn is dat ook het moment voor een serieuze boekencontrole bij onze lokale partner Tabitha. Samen met o.a. de jaarrekening en het huizenoverzicht op de website en het foto-album op de Facebook-pagina willen we op deze manier zo transparant mogelijk verantwoording afleggen aan onze donateurs.

Doneer ook! Stort een bedrag t.n.v. Stichting Toetssteen op IBAN: NL61RABO0158588428 (BIC: RABONL2U) o.v.v. huis, water of ziekenhuis.

aanmelden nieuwsbrief