Uitnodiging Cambodja Update 2013 - zaterdag 29 juni

Beste,

Graag nodigen wij u (en wie u maar mee wilt nemen) uit voor alweer de derde ‘Cambodja Update’ van Stichting Toetssteen op zaterdag 29 juni aanstaande, van 11.00 tot 14.00 uur.

Deze ‘Cambodja Update 2013’ is vooral bedoeld als terugkomdag voor de Huizenbouw Teams van 2013 (The Orange Wave), 2012 (Rainbow Builders) en 2011 (Concrete Lions). Omdat we op een transparante manier willen informeren over de besteding van de ingezamelde gelden nodigen we ook alle donateurs en sponsors van harte uit om aanwezig te zijn. En uiteraard zijn ook de pers en andere geïnteresseerden van harte welkom.

Van 11.00 tot 14.00 uur zullen we onze (mede)bouwers, donateurs en sponsors én de pers weer uitgebreid informeren over de stand van zaken van Stichting Toetssteen en onze projecten in Cambodja: het huizen bouwen, de waterputten en het vrouwenziekenhuis. Op informele wijze leggen we zo – in woord én beeld – verantwoording af aan onze donateurs. Behalve informatief wordt het vooral ook gezellig!

Wij vinden het erg leuk als u hierbij aanwezig wilt zijn. We vragen per deelnemer een vergoeding van € 15,– ter dekking van de kosten van eten, drinken en zaalhuur (graag uiterlijk 22 juni te voldoen via rekening 1585.88.428 t.n.v. Stichting Toetssteen o.v.v. ‘deelname Cambodja Update 2013’). Een eventueel overschot zal uiteraard weer ten goede komen aan onze projecten in Cambodja (dus: hoe meer zielen…).

De goed bereikbare, centrale locatie van vorig jaar is goed bevallen; dus ook dit jaar ontmoeten wij elkaar bij:

Vinkeveen Haven, Herenweg 144, 3645 ZK Vinkeveen.

Noteert u zaterdag 29 juni vast in uw agenda? Graag tot dan!

Het bestuur van Stichting Toetssteen,
Giulio Tomaello, Cor Hoogeveen, Raimon Veen en Marcel Straver


N.B. Weet u nog iemand die geïnteresseerd is in de volgende Huizenbouwreis? Vraag hem of haar dan vooral ook mee. Het programma van deze dag houdt u nog even van ons tegoed!

 
aanmelden nieuwsbrief