Stichting Toetssteen - januari 2012 - We gaan weer bouwen!

Beste,

Allereerst willen wij u allen een bijzonder voorspoedig 2012 toewensen en uiteraard bedanken voor uw bijdrage(n) aan Stichting Toetssteen. Ook in dit nieuwe jaar garanderen we dat alle bijdragen voor de volle 100 procent ten goede komen aan diegenen die het nodig hebben: de allerarmsten van Cambodja. De inzamelingsactie is nog in volle gang, maar - met nog slechts enkele weken te gaan – kunnen we reeds de tussenstand melden: 80 huizen en 15 waterputten! Met úw hulp kunnen we eind januari weer met een grote cheque richting Cambodja. Helpt u ons naar de 100 huizen? Alle donateurs alvast bedankt!
 

 

Even voorstellen: het bouwteam van 2012!

De deelnemers zijn bekend en de reis is geboekt. Mogen wij even aan u voorstellen: de deelnemers aan de bouwreis van 2012! Zij gaan van zondag 29 januari t/m woensdag 8 februari 2012 naar Cambodja om daar maar liefst 20 huizen te bouwen.

 • Peter van Balgooi
 • Lies van Beek
 • Nicolette Boerdam
 • Biny Buffinga
 • Bram Burggraaff
 • Joan Florentinus
 • Daan van Heusden
 • Cor Hoogeveen
 • Arjen Kattouw
 • Dieni Leibbrand
 • Daniela Tomaello
 • Giulio Tomaello
 • Nel Kester
 • Raimon Veen
 • Bert van der Vegte
 • Peter de Vries
 • Ron de Wilde
 • Henk van de Kamp
 • Ruben Peeters
meer informatie

Nieuwe campagne: Jij een huis - zij een huis

Het project Bestuurscentrum Rabobank was een van de genomineerde projecten voor de Lensvelt de Architect interieurprijs 2011. Het ontwerp van dit project was in handen van Ellen Sander van Sander architecten uit Amsterdam. Co-create is het sleutelwoord van deze opdracht. Het ontwerp is uitgevoerd in samenwerking met Richard Hutten, Ineke Hans, Emma architecten, NEXT Architectsen Pentagram, die elk een deelgebied hebben ontworpen. Het bureau van Ellen Sander formuleerde de uitgangspunten voor de ruimtelijke vormgeving en materialisatie waarbinnen de ontwerpers kunnen werken en houdt de supervisie over het totaal.

Ondanks dat de nominatie net niet is omgezet in het winnen feliciteren wij Sander architecten met hun Co-create team van harte!

Samen hebben Eterno Terrazzo en C. Tomaello voor dit prachtige resultaat Ellen een huis aangeboden voor de allerarmsten in Cambodja. Wij hebben hiermee ook ons Huizenbouwproject extra onder de aandacht willen brengen met als motto ‘Jij een huis - zij een huis’.

Het nut van een waterput

Schoon drinkwater heeft voor de Stichting Toetssteen een hoge prioriteit. Het is belangrijk voor de lokale bevolking dat ze kunnen beschikken over schoon water voor hun families en vee en het is essentieel om meerdere malen per jaar te kunnen oogsten. Zodra de mensen een goede woning hebben, willen we ze helpen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Daarvoor zijn waterputten (en waterreservoirs) nodig. Help arme gezinnen uit de put met een waterput met een donatie van € 200,-.

meer informatie

Watersnood in Cambodja

In oktober en november stonden de kranten vol met berichten over de overstromingen in Thailand en Vietnam. Cambodja is ook in dit opzicht weer een vergeten land met een vergeten bevolking. Want ook Cambodja had op dat moment wel degelijk te kampen met hevige overstromingen.

De natte moesson kunnen we niet tegenhouden, maar we kunnen wel zoveel mogelijk onbedeelden voorzien van een eenvoudige woning op palen. Met € 750,– helpt u een gezin aan een huis op betonnen palen.

Help de mensen in Cambodja - Help ons naar de 100 woningen en 25 putten!

We reizen graag af naar Cambodja met een cheque voor 100 woningen en 25 waterputten. Tijdens de reis bouwen we vervolgens zelf 20 huizen, de rest wordt daarna gebouwd door andere teams. Draag een steentje bij en stort uw bijdragen op rekeningnummer 1585.88.428 t.n.v. Stichting Toetssteen o.v.v. donatie bouwreis 2012. Een huis kost € 750,– en een waterput € 200,–, maar alle beetjes helpen. Overigens: Stichting Toetssteen is ANBI-erkend dus alle giften – groot of klein – zijn fiscaal aftrekbaar.

‘One person can make a difference, and everyone should try’

(Uitspraak van John F. Kennedy)

aanmelden nieuwsbrief