109Tyche

datum oplevering: 06-02-2012
bouwteam: Rainbow Builders, Nederland
plaats: Toul Sra Ngam, Porng Teuk Commune, Damnak Chang Eu District

sponsor: Rob, May, Jasper en Femke van der Salm

Tyche (Grieks: geluk) is in de Griekse mythologie de godin van het geluk. Veel steden in het oude Griekenland beschouwden Tyche als hun beschermgodin. Die Griekse steden kenden in die periode in de oudheid een ongekende bloeitijd van welvaart, kennis en voorspoed. Wij hopen dat de bewoners van deze woning veel geluk, voorspoed en welvaart mag toevallen.

site/cms BY TWEED.NL pprzz® website

sitemap Stichting Toetssteen

kernwoorden

Stichting Toetssteen
steentje bijdragen
ANBI-erkend
Cambodja
huizen bouwen voor de allerarmsten
Janne Ritskes
Annette Fuller Weimar
Giulio Tomaello
Cor Hoogeveen
Raimon Veen
Marcel Straver
draaiboek huizen bouwen
waterreservoirs
ziekenhuis
Nokor Tep Hospital for Women
Janne’s blog
 
Deze website wordt onderhouden met cms pprzz® een product van ontwerpbureau TWEED in Vinkeveen