2Reinier

datum oplevering: 04-02-2011
bouwteam: Concrete Lions
plaats: Kep district, Cambodja

sponsor: Eterno Terrazzo
website sponsor: www.eternoterrazzo.nl


De bouwers Cor Hoogeveen, Marcel Straver en Cornelia en Dick Eerland samen met het Cambodjaanse gezin voor het eindresultaat: een fantastisch nieuw huis.
Cor en Dick hangen het naambordje op. Dit huis is genoemd naar Reinier Broerse die 1 januari j.l. is overleden. Zo zal zijn naam op gepaste wijze voortleven.
Alle oplever-punten zijn akkoord bevonden...
Een trots gezin...
...en voldane bouwers!site/cms BY TWEED.NL pprzz® website

sitemap Stichting Toetssteen

kernwoorden

Stichting Toetssteen
steentje bijdragen
ANBI-erkend
Cambodja
huizen bouwen voor de allerarmsten
Janne Ritskes
Annette Fuller Weimar
Giulio Tomaello
Cor Hoogeveen
Raimon Veen
Marcel Straver
draaiboek huizen bouwen
waterreservoirs
ziekenhuis
Nokor Tep Hospital for Women
Janne’s blog
 
Deze website wordt onderhouden met cms pprzz® een product van ontwerpbureau TWEED in Vinkeveen