8Ingenieursbureau Den Haag

datum oplevering: 04-02-2011
bouwteam: Concrete Lions
plaats: Kep district, Cambodja

sponsor: C. Tomaello bv
website sponsor: www.tomaello.nl

De Bijhouwerprijs voor bijzondere verdiensten voor de Nederlandse landschapsarchitectuur is dit jaar (2011) toegekend aan de afdeling Landschapsarchitectuur van Ingenieursbureau Den Haag. De Bijhouwerprijs is een initiatief van de Stichting NHBOS ter bevordering van de Nederlandse landschapsarchitectuur en wordt eens in de drie jaar uitgereikt. Het bestuur van de stichting vraagt met
deze toekenning aandacht voor de hoogwaardige bijdrage die een relatief kleine groep zeer gemotiveerde professionals in ambtelijke dienst heeft geleverd aan de structurele verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de Haagse buitenruimte.

De gemeente Den Haag heeft gedurende lange tijd de condities weten te creëren waaronder goed opgeleide en goed ingewerkte landschapsontwerpers loyaal en in relatieve anonimiteit aan hun projecten konden werken.


Bouwteam en bewoners voor het zojuist gereed gekomen huis. De bouwers zijn allen Tomaello-medewerkers: Giulio Tomaello, Peter Mersch, Theo van der Plas en Alireza Chalaki.
De Tomaello-bouwers gaan als een speer door het huis...
...ook de organisator van de reis Giulio bouwt driftig mee...
...evenals de andere Tomaelloërs.
Heeft er nog iemand spijkers voor me?
De bewoners helpen mee...
...en verbazen zich vast over het verschil met de vorige behuizing.
Een makelaar zou zeggen: de locatie is alles!site/cms BY TWEED.NL pprzz® website

sitemap Stichting Toetssteen

kernwoorden

Stichting Toetssteen
steentje bijdragen
ANBI-erkend
Cambodja
huizen bouwen voor de allerarmsten
Janne Ritskes
Annette Fuller Weimar
Giulio Tomaello
Cor Hoogeveen
Raimon Veen
Marcel Straver
draaiboek huizen bouwen
waterreservoirs
ziekenhuis
Nokor Tep Hospital for Women
Janne’s blog
 
Deze website wordt onderhouden met cms pprzz® een product van ontwerpbureau TWEED in Vinkeveen