117Arthur & Marcel

datum oplevering: 06-02-2012
bouwteam: Rainbow Builders, Nederland
plaats: Toul Sra Ngam, Porng Teuk Commune, Damnak Chang Eu District

sponsor: Arhur & Marcel Splinter

In november 2011 vierden wij ons jubileum groots met vrienden en familie. Wij wilden geen persoonlijke cadeau’s en hebben de gasten gevraagd om te doneren voor een doel met een maatschappelijk karakter. Als doel kozen wij voor Stichting Toetssteen, welke wij een zeer warm hart toedragen. Het mooie en bijzondere van deze stichting is, dat direct zichtbaar wordt waar de gelden aan worden besteed. Dat onze gasten daar ook zo over dachten bleek wel uit de enorme giften die we mochten ontvangen. Wij zijn enorm blij dat we op deze manier iets voor de stichting en dus voor de mensen in Cambodja hebben mogen betekenen.

Wij hopen dat velen ons voorbeeld volgen en dat Stichting Toetssteen nog heel veel moois kan realiseren!

Hartelijke groeten,
Arthur en Marcel

site/cms BY TWEED.NL pprzz® website

sitemap Stichting Toetssteen

kernwoorden

Stichting Toetssteen
steentje bijdragen
ANBI-erkend
Cambodja
huizen bouwen voor de allerarmsten
Janne Ritskes
Annette Fuller Weimar
Giulio Tomaello
Cor Hoogeveen
Raimon Veen
Marcel Straver
draaiboek huizen bouwen
waterreservoirs
ziekenhuis
Nokor Tep Hospital for Women
Janne’s blog
 
Deze website wordt onderhouden met cms pprzz® een product van ontwerpbureau TWEED in Vinkeveen